Anglia School Give your child a head start!

Научни проучвания

Едно от основните умения, които децата от тази възрастова група трябва да развият, е проучването. Ние в Anglia School насърчаваме децата да задават въпроси и след това да провеждат свои проучвания, за да намерят сами отговорите на въпросите си. 

Един пример за проучване по темата "Всичко за мен" е за пръстовите отпечатъци. 

Наука за пръстовите отпечатъци 

Накарайте децата да направят отпечатъци от пръстите си.

Обяснете им, че отпечатъците на всеки са уникални и различни от тези на другите деца.

Дайте им лупи, за да могат да разгледат собствените си отпечатъци.  


 Децата пишат "невидими" съобщения с лимонов сок и другите се опитват да кажат какво е написано.

 

 

feedback