Anglia School Give your child a head start!

Музика и песни

Anglia School има богата колекция от музикални инструменти, на които децата могат да свирят и да откриват ритъма. Всеки ден децата в Anglia School се запознават с нова песен, която е тематично свързана с останалите умения, които развиваме. Те, също така, композират и изпълняват и свои собствени песни.

Чудесен пример за музиката и песните, които пеем в темата "Всичко за мен" е песента 'I am the music man':


I am the Music Man

And I come from down your way

And I can play

What can you play?

I can play the piano, piano, piano

I can play the piano,

Pia - piano.

(Then sing the other instruments in the same way:)

I can play the saxophone,

I can play the big bass drum,

I can play the triangle,

(Then repeat the choruses one after the other:)

Pia - pia - piano.

Saxo - saxo - saxophone

Big bass - big bass - big bass drum

Tria - tria - triangle

 

 

feedback