Anglia School Give your child a head start!

Математика

Числата, формите и мерките заемат централно място в учебната програма на Anglia School. Всъщност, заедно с изкуствата и  четенето, математиката е едно от уменията, които децата упражняват всеки ден. 

Ето един пример за упражнение с числа:

Семеен портрет

Децата рисуват семеен портрет, който включва всички членове на семейството им. 

Това упражнение идва от традицията да се описват популациите на древните цивилизации с рисунки върху кората на дърво или върху животински кожи и след това да се преброяват изображенията, и съответно броят на населението. Бихте могли да покажете някои от йероглифите, които са запазени, като пример, преди децата да започнат да работят самостоятелно. 

(страница от скрипт на Маите)

Накарайте две деца да станат и попитайте останалата част от класа колко деца са станали. Напишете числото на дъската и попитайте класа дали се сещат за друг начин за изобразяване на това число. Разкажете на децата за метода, който древните цивилизации са използвали за преброяване на числеността си, и им обяснете, че ще направят нещо подобно с членовете на семейството си.

Дайте на всяко дете една кафява хартиена торбичка и им кажете да изрежат правоъгълник от нея и да намачкат хартията, така че да изглежда стара и по-автентична. Накарайте ги да нарисуват портрети на хората (и животните) в тяхното семейство. Кажете им да ги преброят и да напишат общия брой в долната част на рисунката. 

Направете изложба с рисунките и имената на децата и накарайте децата да разкажат за броя на хората в тяхното семейство. 

 

feedback