Anglia School Plovdiv

Английски за ученици 1 - 6 клас

  1. Какво предлага Англия Скул?

 
„Англия Скул“ предлага циклична учебна програма, изградена от тематични блокове. Те развиват речника и уменията на децата съобразно възрастовата им група и се надграждат всяка следваща година. Основните умения, които развиваме ежедневно са в областта на музиката, изкуството, математиката, игровата култура, театъра и науката.
Основна цел на обучението е нашите ученици да могат да комуникират на английски, свободно и без затруднения. Прилагаме холистичен подход при преподаването, който се приближава максимално до начина, по който детето научава майчиния си език, непринудено и чрез емоциите и преживяванията си.
  1. Каква учебна програма използва училището?

 
Учениците в начална училищна възраст следват програма сходна с тази на останалите ученици в „Англия Скул“. Но тя е съобразена и с речниковия запас и граматични познания, които са заложени в образователните стандарти на МОН. Ние имаме собствена учебна програма за ученици от първи до шести клас.
С други думи, нашите ученици усвояват лексика и граматика, която е заложена в програмата им в държавните училища, но пречупена през методиката на Англия Скул. И пак с основен акцент- свободното общуване на английски.
Ние не отделяме време да изписваме граматически правила в тетрадките, а ги усвояваме чрез комуникативни игри и творчески дейности. Децата до 5-6 кл. трудно осмислят граматически понятия и термини, и не само защото им е твърде рано, но те не ги изучават обстойно и в училище на родния си език.
  1. Как учениците надграждат усвоените знания?

 
Всяко следващо ниво на даден учебник първо преговаря стария материал, а след това започва да надгражда. Така и нашата програма в началото преповтаря вече изучавана лексика и граматика, а след това надграждаме с нови.
 
  1. Какъв е подходът към ученици на Англия скул, които ни посещават няколко поредни години?

 
Програмата на Англия Скул е разработена на възрастова база от 1 кл. до 6 кл.
Първоначално всяко ново дете се разпределя по групите въз основа на възрастта си или съоветния клас. От тук насетне всеки учител преценява детето подходящо ли е за тази група или не. Вземат се под внимание различни фактори като това как се е занимавало досега с езика(уроци, школи, чуждо гражданство и т.н.), нивото на останалите в групата. Така детето може да бъде преместено в по-подходяща група.
 
Всеки ученик, който ни посещава от ранна възраст и е развил доста добре говоримо езика, може да бъде прехвърлен в по-високо ниво, за да започне да усвоява и граматиката, но пак говоримо, без да се навлиза в сложни граматически термини.
Така поддържат езика си и надграждат.
  1. Какви учебни помагала използваме?

 
Всяко ниво от програмата ни за ученици използва учебно помагало, чрез което се упражнява усвоената граматика и лексика и служи основно за самоподготовка вкъщи.
 
1 кл.- Използваме системата Jolly Phonics, която развива уменията на децата първо да разпознават звуците в английски език, а след това и постепенно да се научат да четат.
 
2 кл. – Young Learners Skills Starter- учебно помагало, което ни помага да упражняваме граматика и лексика свързана с темите, които изучаваме.
 
3 кл.- Smashlog Portfolio- децата продължават да упражняват граматика, но започват да правят и кратки проекти, при които трябва да включат основни граматически конструкции и лексика, които изучават или са изучавали. Така започват да съставят и кратки изречения, което ги подготвя за използването на по-сложни такива в следващите нива.
 
4 кл.- Young Learners Skills Movers- помагало, което развива освен граматичните умения на децата, така и уменията им да работят с по-дълги и сложни текстове, да извличат основна информация от тях, да преразказват.
 
5 кл.- Writing Composition 3- помагало, което е насочено изцяло към съставянето на различен тип текстове, чрез което децата вече съставят и използват сложни изречения, с усвоените думи и граматични конструкции.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роден край Заедно в час паралелен свят зелена революция зелена революция