Anglia School Plovdiv

Английски за всички от 14 до 114 години !

Курсове за  всички от 14 до 114 години !

Basic English Speaking Skills 
ниво : А2
дни и часове : понеделник и сряда от 19:30 до 21:00 ч
цена на курса: 250 лв 
начало: 6 януари 2020
край:30 март 2020
отсъпки:

- 30 лв при плащане цялата сума наведнъж;
- 25% за втори човек от семейството при нас;

English Speaking Skills 
ниво : B1
дни и часове : понеделник и сряда от 17:30 до 19:00 ч
цена на курса: 250 лв 
начало: 6 януари 2020
край:30 март 2020
отсъпки:

- 30 лв при плащане цялата сума наведнъж;
- 25% за втори човек от семейството при нас;

English Speaking Skills 
ниво : B1 +
дни и часове : вторник и четвъртък от 18:00 до 19:30 ч
цена на курса: 250 лв 
начало:9 януари
край:7 април

отсъпки:
- 30 лв при плащане цялата сума наведнъж;
- 25% за втори човек от семейството при нас;

English Speaking Skills 
ниво : B2
дни и часове : вторник и четвъртък от 19:45 до 21:15 ч
цена на курса: 250 лв 
начало:9 януари
край:7 април

- 30 лв при плащане цялата сума наведнъж;
- 25% за втори човек от семейството при нас;

Bulgarian for Foreigners (afternoon course)
days & times : every Tuesday from 1:30 to 4 pm 
start:as soon as we get a group

price : 250 leva
dicounts:
- 30 lv if you pay the whole price before the start
- 25 % for a second family member 


Bulgarian for Foreigners (evening course)
days & times : every Wednesday  from 7:30 to 9 pm 
start:as soon as we get a group

price : 250 leva
dicounts:
- 30 lv if you pay the whole price before the start
- 25 % for a second family member  
Роден край Заедно в час паралелен свят зелена революция