Групи за ученици /7 - 13г./

- Сутрешни групи  - от Понеделник до Петък -  10:00ч - 12:00 ч.

- Следобедни групи - от Понеделник до Петък -  15:00ч - 17:00ч.

- Вечерни групи - Понеделник и Сряда - 17,30ч до 19,30ч

- Събота или Неделя -  9:00ч - 12:00ч.

- Събота или Неделя -  12:30ч - 15:30ч.

- Събота или Неделя (  9:00ч - 12:00ч. /12:30ч - 15:30ч.) и Понеделник или Сряда ( 17:30ч - 19:30ч.)

Ценова листа:

Вечерни групи
Понеделник и Сряда - 17:30 ч. - 19:30 ч. - 2 пъти седмично по 2 часа - 180 лв.

Седмични групи - според смените в училище
Понеделник до Петък - 8:00 ч. - 10:00 ч./ 10:00 ч. - 12:00 ч. - 280лв.
Понеделник до Петък - 15:00 ч. - 17:00 ч. - 280лв.
- 4 пъти седмично x 2 часа - 230лв.
- 3 пъти седмично x 2 часа - 210лв
- 2 пъти седмично x 2 часа - 180лв
- 1 път седмично x 2 часа - 106лв 

Съботни и Неделни групи
Събота или Неделя - 9:00ч. - 12:00ч. - 3 часа/седмично - еднократно - 590 лв. или на 3 вноски по 205 лв. (Септември, Декември и Март)
Събота или Неделя -  12:30ч. - 15:30ч. - 3 часа/седмично - еднократно - 590 лв. или на 3 вноски по 205 лв.(Септември, Декември и Март)
Събота или Неделя  - 9:00ч. - 12:00ч. и Понеделник или Сряда  - 17:30 - 19:30ч.  - 5 часа/седмично - еднократно - 960 лв. илина 3 вноски по 340 лв. (Септември, Декември и Март)
Събота или Неделя - 12:30ч. - 15:30ч. и Понеделник или Сряда - 17:30 - 19:30ч. - 5 часа/седмично - еднократно - 960 лв. илина 3 вноски по 340 лв. (Септември, Декември и Март) 
Роден край Заедно в час паралелен свят