Anglia School Plovdiv

Общи условия

                                                                                     Общи Условия и Правила
                                                                                          Англия Скул“ ООД
 
  • Учебна година и лятно училище- продължителност и дати

1. Учебната година 2018/2019 в „Англия Скул“ се провежда от средата на Септември -  17.09.2018  до края на месец Май, 31.05.2019г.
Учебната година за групите от Понеделник до Петък се провежда от 17.09.2018г до 31.05.2019г. а за съботно-неделните групи съответно от 15/16 септември 2018г. до 25/26 май 2019г. (събота и неделя).
2.Лятно училище 2019 се провежда от 05.06.2019г. до 09.09.2019г.
 
  • Групи и възраст

В Англия Скул се предлагат групи за езиково обучение за възрастови групи: 2-4г –най-малките/ toddlers, 5г-7г – предучилищна/ pre-schoolers, групи ученици – 1кл.–7 кл., сертификатни курсове за гимназисти (FCE, CAE, CPE, IELTS) , курсове за възрастни за всички езикови нива А1-C2, корпоративно обучение и специализирани професионални курсове. Разполагаме с гъвкави часове и типове групи както през седмицата така и през уикенда- вечерни, сутрешни и следобедни, целодневни групи. Типовете групи са упоменати в формулярите за регистрация за уебната година и лятното училище.
Англия Скул има право да променя часовия период и класните стаи, да прегрупира групи и премества индивидуални деца/курсисти както и да организира учениците според езиковото ниво в зависимост от специфичната ситуация и професионална преценка на персонала на Англия Скул.
 
  • Записване за езикова група

1. Записването за група/курс езиково обучение става чрез попълване на регистрационен формуляр, подписване на
Общите условия на Англия Скул както и на Декларация за съгласие за лични данни и заплащане на таксата за обучение за съответния курс/ група в определените срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на такста за групата/курса.
 
  • Такси и заплащане

1.Таксите на обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс/ група са посочени в ценоразписите на Англия Скул.
2.Таксите за обучение за даден месец  се предплащат от 1-во до 15-то число на предходния месец за групите от най-малките, предучилищна възраст и групи за ученици разговорен английски през работната седмица.
3.Таксата за целогодишно обучение може да се предплати в началото на учебната година като получавате отстъпка от един безплатен месец.
4.Таксата за годишно обучение на съботно-неделните групи за ученици, Junior групи, се заплаща наведнъж или на три вноски - Септемви, Декември и Март.
 
5. Със заплащане на таксата и попълване на формуляр за регистрация се потвърждава и ангажира мястото в групата. След изтичане на крайния срок и неплатена такса мястото в групата се освобождава за други кандидати.
6.Таксата на обучение за един месец е базирана на период от 20 работни дни или 4 седмици (уикенда) и тя не се променя и прекалкулира ако месеца е по-дълъг или по-къс от този период.
 
7.Заплатена такса не се връща от училището. Заплатена такса при пропуснат месец може и да се прехвърли за следващия месец или по-следващ период на обучение при свободни места в подходящата група и до максимум 6 месеца от пропуснатия период.
 
8.Англия Скул запазва правото си да отложи провеждането на група или курс ако няма достатъчно кандидати за нея и в този случай записаните участници получават пълно възстановяване на таксата.
9.Англия Скул има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение
в сроковете посочени в Общите условия.
 
 
  • Празници и ваканции

 
1.Национални празници. Училището не работи на националните празници и обявените официални неработни дни през годината. Националните празници и официални почивни дни не се приспадат от таксите и не се отучват.
През 2018/2019 г. национални празници и официални неработни/неучебни дни са :
22.09.2018; 24.09.2018; 03.03.2019; 04.03.2019; 01.05.2019; 06.05.2019; 24.05.2019
2.Ваканции. Англия Скул има Коледна ваканция, която е дните между Коледа и Нова Година според календара за всяка година, за 2018г.- от 24.12.2018г.,събота, до 01.01.2019г.,вторник,вкл. Коледната ваканция се приспада от таксата за месечното или годишно обучение на седмичните групи от понеделник до петък.
3.Великденската ваканция са официално обявените неработни дни за дадената година, за 2019г. – от 26.04.2019г -  до 29.04.2019г.вкл. по време на които училището не работи и както е упоменато в точка 1. по-горе дните не се приспадат от таксите и не се отучват.
 
  • Отстъпки и отсъствия

1.При повече от едно дете в семейството се получава 25% отстъпка от по-ниската месечна такса .
2. При отсъствие от пълна седмица за дадената група (ако е всекидневно посещение, отсъствие през всичките 5 дни от понеделник до петък, ако е вечерна група от две посещения, отсъствие и през двата дни през дадената седмица и т.н), се приспадат 50% от таксата за седмицата от следващотото заплащане независимо дали отсъствието е с предварително предуреждение или не.
3.При отсъствие от цял месец и заплатена такса с потвърдено и резервирано място на детето в групата, се прилага гореспомената отстъпка за цял месец, от всяка седмица се приспадат 50% от таксата или с други думи се приспада половин месечна такса от следващото заплащане.
4.Отучвания. Отсъствия могат да се отучат при отказ от гореспоменатата отстъпка само и единствено при свободни места в подходяща група и в рамките на един месец от датата на отсъствието.
 
    С попълване на настоящия формуляр за регистрация, Вие давате съгласието си на Англия Скул да:
 
- извежда детето Ви извън помещенията на Англия Скул на разходки в града, които са част от учебния процес. В някои случаи може да бъде необходимо да се ползва градски транспорт.
- откажем място в групата при поведение , което смущава  работата и нарушава реда в класната стая.
- откажем посещение на Вашето дете, ако то не е във видимо добро здравословно състояние.
 
Важна информация за училището - събития, нови групи, промоции, такси и други ще бъде предоставяна чрез имейл!
               Прочетох и съм съгласен с гореспоменатите условия и правила на „Англия Скул“ ООД.
 
 
гр.....................................                                                                            Име на родител: .........................................
 
Дата:................................                                                                            Подпис:.............................................
 
Роден край Заедно в час паралелен свят зелена революция зелена революция