Anglia School Give your child a head start!

Училища и учители

Като част от културата на споделяне и развитие, която ние в Anglia School споделяме, ние насърчаваме местните училища да работят с нас за осигуряването на програмите си за обучение по английски език за децата, на които преподават. За тази цел предлагаме две основни неща за училищата и учителите.

Първо, предлагаме посещения, които организираме заедно със съответното училище и в зависимост от специфичните нужди и изисквания. Например, ние осигуряваме на вашето училище комплект от приказки на  Anglia School, идваме във вашето училище да разкажем приказките и да проведем някои от дейностите с децата, заедно с вашите учители и после оставяме комплекта, който учителите да използват в уроците си. 

Второ, можем да проведем обучение за практикуващи учители от училищата, което се базира на ресурсите и дейностите на Anglia School и които представляват интерес към собствените ви нужди и преподаване.

Трето, вратата ни е винаги отворена - елате и вижте какво правим!

feedback