Anglia School Plovdiv

Математика

Числата, формите и мерките заемат централно място в учебната програма на Anglia School. Всъщност, заедно с изкуствата и  четенето, математиката е едно от уменията, които децата упражняват всеки ден.

Ето един пример за упражнение с числа:

Семеен портрет

Децата рисуват семеен портрет, който включва всички членове на семейството им.

Това упражнение идва от традицията да се описват популациите на древните цивилизации с рисунки върху кората на дърво или върху животински кожи и след това да се преброяват изображенията, и съответно броят на населението. Бихте могли да покажете някои от йероглифите, които са запазени, като пример, преди децата да започнат да работят самостоятелно.

[/userfiles/files/mayanDresdenCodex.jpg]

(страница от скрипт на Маите)

Накарайте две деца да станат и попитайте останалата част от класа колко деца са станали. Напишете числото на дъската и попитайте класа дали се сещат за друг начин за изобразяване на това число. Разкажете на децата за метода, който древните цивилизации са използвали за преброяване на числеността си, и им обяснете, че ще направят нещо подобно с членовете на семейството си.

Дайте на всяко дете една кафява хартиена торбичка и им кажете да изрежат правоъгълник от нея и да намачкат хартията, така че да изглежда стара и по-автентична. Накарайте ги да нарисуват портрети на хората (и животните) в тяхното семейство. Кажете им да ги преброят и да напишат общия брой в долната част на рисунката.

 
Роден край Заедно в час паралелен свят зелена революция зелена революция